Sekretesspolicy

----

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du köper något från vår butik, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in ​​den personliga information du ger oss såsom ditt namn, adress och e-postadress.

När du surfar i vår butik får vi också automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol) för att förse oss med information som hjälper oss att lära oss om din webbläsare och ditt operativsystem.

E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med din tillåtelse kan vi skicka e-postmeddelanden till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

AVSNITT 2 - SAMTYCKE

Hur får du mitt samtycke?

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, ordna med en leverans eller returnera ett köp, antyder vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast av den specifika anledningen.

Om vi ber om din personliga information av en sekundär anledning, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig en möjlighet att säga nej.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du ändrar dig efter att du har anmält dig kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att vi ska kontakta dig för fortsatt insamling, användning eller avslöjande av din information genom att kontakta oss på [email protected].

AVSNITT 3 - UPPLYSNING

Vi kan komma att avslöja din personliga information om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVSNITT 4 - Paypal

Om du väljer Paypal eller Kreditkort för att slutföra ditt köp, lagrar Paypal dina kreditkortsuppgifter. Den är krypterad genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Din köptransaktionsdata lagras endast så länge som är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. När det är klart raderas din köptransaktionsinformation.

Alla direktbetalningsgateways följer standarderna som fastställts av PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam satsning av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover.

PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

För mer insikt kan du också läsa Paypals användarvillkor här eller sekretesspolicy här.

AVSNITT 5 – TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som används av oss endast att samla in, använda och avslöja din information i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss.

Men vissa tredjepartstjänsteleverantörer, såsom betalningsgateways och andra betalningstransaktionsprocessorer, har sina egna integritetspolicyer med avseende på den information vi är skyldiga att tillhandahålla dem för dina köprelaterade transaktioner .

För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicyer så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar som är belägna i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänster från en tredje parts tjänsteleverantör, kan din information bli föremål för lagarna i den eller de jurisdiktioner där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar finns.

Till exempel, om du befinner dig i Kanada och din transaktion bearbetas av en betalningsgateway lokaliserad i USA, kan din personliga information som används för att slutföra transaktionen bli föremål för avslöjande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive Patriot Act.

När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjepartswebbplats eller applikation, styrs du inte längre av denna integritetspolicy eller vår webbplatss användarvillkor.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis och uppmuntrar dig att läsa deras sekretesspolicyer.

AVSNITT 6 – SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte går förlorad, missbrukas, kommer åt, avslöjas, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

Om du ger oss din kreditkortsinformation krypteras informationen med Secure Socket Layer Technology (SSL) och lagras med en AES-256-kryptering.Även om ingen metod för överföring över Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker, vi följer alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade industristandarder.

AVSNITT 7 - SAMTYCKETS ÅLDER

Genom att använda den här webbplatsen intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

AVSNITT 8 - ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så läs den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller avslöjar det.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: komma åt, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information kontakta oss via e-post på [email protected]